Schaake.nu

WD My Book Live Webdav

Gepost in /Hardware op 15 November 2012
Deze blog is geschreven door Christiaan Schaake

Western Digital My Book Live

De Western Digital My Book Live is een netwerk harde schijf. De harde schijf draait op Linux. Er zijn op Internet diverse verschillende hacks te vinden. Deze blog beschrijft hoe een Webdav server geinstalleerd kan worden.

SSH toegang

Standaard is de harde schijf op verschillende manieren benaderbaar waaronder via webpagina, ftp, windows share etc. Echter om dingen te kunnen installeren hebben we een Linux prompt nodig.
Standaard heeft de harde schijf SSH aan boord, deze is echter uitgeschakeld. Maar SSH kan eenvoudig worden ingeschakeld via de web-browser. Met de volgende ongedocumenteerde pagina maakt het mogelijk om SSH in te schakelen:

http://mybook/UI/ssh

Wanneer SSH is ingeschakeld kan middels een SSH client de harde schijf benaderd worden. Het login account voor SSH is 'root' met het beheerders wachtwoord. Nu we via SSH op de Linux prompt kunnen komen, kunnen we allerlij hacks aanbrengen.

Webdav inschakelen

Webdav is standaard aanwezig in de harde schijf, er hoeft niets geinstalleerd te worden. Er moet alleen een share aangemaakt worden voor Webdav. We maken meteen gebruik van Webdav over SSL en voegen basic authentication (username / wachtwoord toegang) toe.

Eerste zorgen we er voor dat de Apache server de basic authentication module laad. Voeg hiervoor in het configuratie bestand /etc/apache2/httpd.conf de volgende regel toe:

LoadModule auth_basic_module /usr/lib/apache2/modules/mod_auth_basic.so

De volgende stap is het aanmaken van een password file voor onze Webdav server. Met het onderstaande commando wordt een password file aangemaakt. De gebruiker wordt 'webdav', het commando vraagt om een wachtwoord. Deze worden vervolgens in het bestand opgeslagen.

htpasswd -c /etc/apache2/passwd.dav webdav

Nu kunnen we de Webdav locatie aanmaken op de web-server van de harde schijf. De harde schijf heeft 2 site configuratie files. In de directory /etc/apache2/sites-available staan beide configuraties.

  • wdnas Dit is de standaard (http) web server op poort 80.
  • wdnas-ssl Dit is de SSL (https) web server op poort 443.

We gaan webdav inschakelen op SSL. Hiervoor moet het volgende worden toegevoegd aan /etc/apache2/sites-available/000-wdnass-ssl

# Our webdav server
DocumentRoot /var/www/webdav/
<Directory /var/www/webdav>
Options Indexes MultiViews
AllowOverride None
Order allow,deny
allow from all
</Directory>

Alias /webdav /var/www/webdav
<Location /webdav/>
DAV On
AuthType Basic
AuthName "WebDAV-Realm"
AuthUserFile /etc/apache2/passwd.dav
Require valid-user
</Location>
# End webdav server

Nu kan de apache2 server op de harde schijf geherstart worden. (/etc/init.d/apache2 restart).

Deze blog is getagd als MyBook Webdav

Google
facebook